SPK’dan Uyarı! Sosyal Medya Hesaplarınıza Dikkat Edin!

SPK’dan son dakika uyarısı geldi.  ” Sosyal medya hesaplarınızın güvenliğine dikkat edin, dolandırıcılarının tuzağına düşmeyin. ”

SPK,  iletişim  ya da sosyal medya hesapları üzerinden üyelik alımı ile kapalı gruplar oluşturan bazı kişilerin, yüksek tutarda ki ücretlere sahip oldukları payları satışa çıkararak kendi menfaatlerine çalışırken çoğu yatırımcıyı zarara uğrattığını belirtti

SPK’nın yapmış olduğu açıklamada “Bahsedilen özelliklere sahip faaliyetler içerisinde bulunan kişilere inanılmaması çok önemli” denildi.  Aynı zaman da SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulabilen üyelik bazlı gruplar aracılığı ile,  haklarında daha önce kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, kurulumuzca görevlendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyetine ait izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesine göre, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Alınan düzenlemelere göre, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emri yok sayanlar, emir üzerinde değişim yapanlar ya da hesap hareketleri gerçekleştirenler” ile “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi aktarımı sağlayan, asılsız söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

SPK tarafından yapılan incelemelerde;
– Sosyal medya alanları veya iletişim sistemleri üzerinden oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde pay üzerinden oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
– Gruplar içerisinde bulunan yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş zamanlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
– Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları olumlu olmayan niyetler ile yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Bu çerçeve kapsamında;
– Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim kanalları üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
– Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
– Söz konusu olan gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
– Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü
hususlarının bütünüyle yatırımcılara önemli bir şekilde bir kez daha hatırlatılmasında fayda görüyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Kaynak: İHA