OKA İhracat Danışmanlık Desteği Sürecini Tamamladı

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA), Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında yürütülen, İhracat Danışmanlık Desteği’nin ikinci çalışma dönemi tamamlandı.

Haziran ayı boyunca yürütülen çalışma döneminde Kovid-19 salgın sürecinden dolayı firmalar ilk kez yerlerinde ziyaret edilerek, ilk dönemde video konferanslarda edinilen bilgiler yüz yüze tanışma, gerçek ortamda iş akışlarını izleyebilme, fiziksel koşulları gözlemleyebilme şeklinde tecrübe edildi.

Sürekliliği olan ihracat pazarına girmek, bir yol haritası oluşturmak için firmanın mevcut durumunun anlaşılması, gerçek piyasa koşullarına göre firmanın ve ürünün ihracattaki yerinin ne olduğunun, ne seviyede kaldığının bilinmesi gerekir. Bu doğrultuda ikinci çalışma döneminde ihracata konu olacak ürünlerin daha yakından tanınması ve gerçekçi piyasa koşullarında değerlendirilmesi amacıyla firmaların mevcut durumlarında ihracat yapabilmeye ne kadar hazır olduklarını değerlendiren çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar, özellikle çok çeşitli ürün gamına sahip tarım makinesi ve gıda ürünü firmalarının ilk etapta hangi ürün ile ihracat pazarına gireceklerini belirleyemediklerini gösterdi. İhracat pazarında rol oynayacak ürün gruplarını tespit etmede bilgi eksikleri olduğu gözlemlenen firmalar ile görüşülerek hangi ürün ya da ürünlerin ihracat pazarına hazırlanması gerektiğine karar verildi. Bu sayede gelecek çalışma döneminde yapılacak olan “İhracatta Pazar Araştırması” ve “Rakip Analizi” gibi raporlar daha etkin olarak hazırlanabilecek.

OKA’dan yapılan açıklamada, “Ek olarak ihracata hazır olmak ve kısa sürede ihracat hedefinin gerçekleştirilmesi için ürün ve firma tanıtım materyalleri oldukça önemlidir. Bu ayki çalışmaların diğer konusu olan firmaların dijital ortamdaki varlıkları kapsamındaki incelemeler, firmaların büyük bir kısmında web sayfasında sorunlar olduğunu açığa çıkardı. Sadece 3 firmanın web sayfası ihracat için gerekli koşulların büyük bir kısmını sağlayacak durumdadır. Bunun dışındaki firmaların web sayfalarının ve dijital kataloglarının iyileştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Firmaların çoğunluğunun en az 1 adet sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bu hesapların ihracatı geliştirme ve tanıtım amaçlı kullanılması bakımından 2 firma haricinde zayıf olduğu görüldü” denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Firma ziyaretlerinde, ihracat yapılması hedeflenen ürünlerle ilgili olarak ‘Mevcut durumda hemen ihracat yapabilir mi yapılamaz mı?’ değerlendirmeleri yapılarak, ihracat alt yapısının yeterlilik düzeyi tespit edildi. Böylelikle işletmelerin ihracata bakışı konusunda makro bir fotoğraf çekilmiş oldu. İncelemelerde parametre olarak; sektördeki genel ithalat-ihracat hacmi, firmanın hacmi, ürünlerin bulunduğu sektörde olması gereken sertifikaların varlığı, işletmenin fiziksel koşulları, işletmenin dijital ortamdaki koşulları, işletmedeki iş akışı dinamikleri ve aktif rakiplerdeki işleyişler ele alındı.”

SWOT (GZFT) analizi yapıldı

“İkinci çalışma döneminde tamamlanan diğer faaliyet firmaların SWOT analizinin yapılması oldu. Firmaların güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ortaya konularak, ihracat açısından güçlü-zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlendi. Firmaların ihracatını geliştirebilmek için sürekliliği olan en uygun sistemin belirlenmesi, danışmanın firma yapısını en iyi şekilde tanımlayıp yorumlayabilmesi hedeflenen SWOT analizleri, firma temsilcileri ile birlikte değerlendirildi. Bu dönemin bir faaliyeti de firmaların web sayfaları ile dijital varlıklarının ihracat açısından incelenmesiydi. Bu kapsamda dijital ve basılı tanıtım materyallerinin ihracat açısından yeterlilikleri değerlendirildi. Sosyal medya hesapları mercek altına alınarak, ne şekilde kullanıldıkları incelendi. İhracatı geliştirmek için sosyal medya hesaplarının kullanım şekilleri ve sosyal medya hesaplarında olması gerekenler konusunda firmalar bilgilendirildi. Bütünsel anlamda İhracat Danışmanlık Desteği ikinci çalışma döneminde sürekliliği olan bir ihracat yol haritasının çıkarılması için temel parametre çalışmaları tamamlanmış oldu. İhracata konu ürün ya da ürün grupları belirlenerek, hızlı bir pazarlama sürecine girmek için görünürlük ve dijital ortamda var olma konularında iyileştirme çalışmaları yapıldı.”

Kaynak: İHA