Kredi Ödemelerinde Gecikme Olanlar Kredi Alabilirler mi?

Kredi ödemelerinde gecikme yaşayan bireylerin 2020 senesinde kredi alıp alamayacaklarını bilmek için bireylerin kredi ödemelerini ne kadar bir zaman için geciktirdiklerini öğrenmek gerekir. Bankalar için bireylerin kredi kullanıp kullanamayacaklarının en tanımlayıcı kriteri bireylerin kredi notudur ve kredi notunu tanımlayan etkenlerden birisi de bireylerin evvelce aldığı kredi borçlarının ödenmesinde gösterdikleri hassasiyettir. Kredi kartı ve kredi borcunu zamanında ödemeyerek gecikme yaşayan bireylerin kredi notlarında düşme olması kaçınılmazdır ancak kredi notunu tanımlayan tek etken de elbette kredi kartı ve kredi borçlarının zamanında ödenip ödenmediği değildir. Krediyi 1 Ay Geriden ödeyen bir banka alıcısı yalnızca kredi notunun düşmesiyle kalmayacak aynı zamanda yasal takibe de düşecektir. Bu süreç bireylerin finansal kimliklerini oldukça makûs etkileyen ve bankalar ile olan ilişkilerini son derece yaralayan bir süreç olacaktır. Bu nedenle bankalara olan kredi kartı ve kredi ödemelerinin tarihlerinde alıngan olmak fayda sağlayacaktır.

Kredi Almayı Etkileyen Etkenler

Bireylerin bankalardan kredi kullanırken, bankaların birinci olarak baktığı koşul bireylerin kredi notudur. Kredi notu bankaların ortaklaşa olarak kurduğu bir havuzda bir araya gelen bilgilerin işlenmesiyle elde edilmektedir. Bu sebeple hangi bankanın alıcısı olursanız olun, başka bir banka ile iş yapmak istediğinizde değişik tüm bankalarla olan ilişkilerinizin kayıtları anlamına gelen kredi notunuz devreye girecek ve sizin bankalar nezdindeki notunuz dikkate alınacaktır.

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankaların bir havuz oluşturarak alana getirdikleri Kredi Kayıt Ofisi ismiyle faaliyet gösteren müessese bankalarla olan ticari ilişkileri emin oranlarla hesaplayarak bir kredi notu elde etmektedir. Elbette ki bu kredi notunu tanımlayan birden çok değişken ve kriter bulunmaktadır. Bankalarla olan borç ilişkileri gibi bireylerin kazanç vaziyetleri de kredi notunu etkilemekte, alacak ilişkisi dışında tanımlayıcı bazı dış etkenler de bulunmaktadır. Kredi borcumu ödeyemiyorum diyen birisi de elbette kredi notunun düşmesi neticesinden kurtulamayacaktır.

Kredi Borcunun Ödenmemesi Vaziyetinde Neler Olur?

Kredi kartı borcunda olduğu gibi bankalardan kullanılan kredilerin de geç ödenmesi ya da ödenememesi gibi vaziyetlerde bankalar ile borçlular arasında adım adım ilerleyen bir süreç başlar bu süreci sırasıyla takip etmek gerekirse;

  • Günü geçmiş olan borcun ödenmesinin anımsatılması emeliyle banka kanalından borçluya günü geçmiş kredi borcu andırdırması yapılır,
  • Zamanında ödenmeyen kredi borcu için kısmi ödeme yapılmış olsa ödenmesi lüzumlu olan tutar ödenmediği için banka bu gecikmeyi tüm bankaların ortak havuzu olan Kredi Kayıt Ofisi’na bildirir ve bu kayıt tüm bankaların kullanımına sarihtir,
  • Günü geçmişse kredi borcunun süresi 30 günü geçtiği zaman en kısa zamanda yasal süreç işleme alınır,
  • Kredi borcu iki ödeme yarıyılı süresince ödenmemiş ise banka tarafından borçlunun adresine ihbarname gönderilir.
  • Yasal takibe düşmüş olan borçlar artık bankalar tarafından avukatlara bildirilmekte ve borçluların muhatabı olarak artık bankaları değil avukatları bulurlar. Yasal sürecin başlaması ile beraber haciz süreci de başlatılır.

Kredi Borcunu Ödeyemeyenler Ne Yapmalı suali burada devreye girer ve kredi borcunu ödemekte zorlanan bireyler 30 günlük yasal süreç başlamadan bankalarla iletişime geçerek gerekirse yeni bir yapılandırma sürecine girmeli, olasıysa yeni bir kredi alarak borçlarını ödemeye çalışmalıdırlar.

Kredisinde Ödemelerinde Gecikme Olan Kredi Alabilir Mi?

Kredi almak isteyen bireylerin bankaya müracaat yaptıklarında karşılarına çıkacak birinci kriterin kredi notu olduğundan bahsettik. Kredi notunu tanımlayan etkenler ise birden çok faktörlerden oluşmaktadır. Şimdi kredi notunu tanımlayan bu etkenleri beraber inceleyelim.

  1. Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ödeme Alışkanlıkları,

Bireylerin bankalardan aldıkları kredilerin taksitlerini ve kredi kartları borçlarını ödeme alışkanlıkları bireylerin kredi notunu %35 oranında etkilemektedir. Bireylerin kazanç gidişatı yüksek de olsa borçlarını zamanında ödemede gösterdikleri hassasiyet bankaların bireylere olan güvenini sağlamlaştıracağından ödemelerinde gecikme olması kredi notunu büyük oranda düşürür.

  1. Mevcut Borç Durumu,

Bireylerin bankalarda mevcut olan kredi kullanımlarının yüksek olmaması ve bankalara kazançları oranından çok daha az oranda borçlu olmaları bireylerin kredi notunu %35 gibi büyük bir oranda tesirler,

  1. Yeni Alınmış Banka Kredisi,

Bireylerin bankalardan yakın zamanda kredi kullanıp kullanmadığı da yeniden kredi notunu etkileyen unsurlardan birisidir. Ödemelerde yapılan gecikmeler ve mevcut borç gidişatı kadar etkilemese de mevcut kullanılmış kredi tarihinin yeni ya da daha önceki olması kredi notunu %11 oranında etkilemektedir.

  1. Kredi Kullanım Yoğunluğu,

Daha evvel hiç kredi kullanmamış ya da son 5 sene içerisinde kredi ya da kredi kartı kullanmayan bireylerin kredi notları hesaplanmaz. Kredi kartının faal olarak kullanılması veya kredi sürüklemek gibi harekâtlar kredi notunu %10 oranında tesirler,

  1. Diğer Etkenler,

Bireylerin kazanç gidişatları veya kefilleri gibi bazı harici değişkenler de kredi notunda tesir etmektedir. Bu ve bunun gibi değişik etmenler ise kredi notunu %9 oranında etkilemektedir.

Tüm bu etkenler arasında en büyük tesire sahip olan iki etmenden birisi yukarıyada da belirttiğimiz gibi Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur 2020 sualinin cevabında olduğu gibi zamanında ödenmeyen kredi borcundan kaynaklanan kredi notunun düşmesidir. Yüzde 35 gibi oldukça büyük bir oranda kredi notunu etkileyen kredi borcunun ödenmemesi vaziyetinde değişik koşullar sağlanıyor ise kredi notu az tehlikeli bölgelerde izleyebilir ve bireyler kredi sürükleyebilir ancak tehlike oranı yükseldikçe bankaların kredi verebilme istekleri de oldukça eksilecek ve bireylere ret cevabı verilecektir.