Ekonomik Büyüme Nedir ?

Ekonomik Büyüme Nedir ?

TÜİK’in 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin açıklamış olduğu Gayrisafi Yurtİçi Hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk üç ayında yaklaşık olarak yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisinde pozitif seyir 2018 yılında devam edemedi. Nisan aylarında başlayan devalüasyon ülke ekonomisini stagflasyona götürecek kadar kötüleşti. Bu yazı da sizlere tüm bu durumları açıklayan Ekonomik Büyüme Nedir? konusunu detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız.

Büyüme Nedir?

Büyüme bir ülkenin üretiminin artması anlamına geliyor. Genelde bir ülkedeki yıllık mal ve hizmet üretiminde meydana gelen artışlar GSYH olarak ifade ediliyor. Bunun artması da ülke ekonomisinin büyümesini ve kişi başına düşen geliri artırması anlamına gelmektedir. Ülke ekonomisindeki temel ölçüt olan GSYH rakamlarının büyümesi dolar enflasyonu ve nüfus artışından fazla olması gerekmektedir. AKsi takdirde ülke büyümemiş anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, Türkiye bu yıl nüfusunu yüzde 1 artırmış olsun ve dolar enflasyonu da yüzde 2 olarak gerçekleşmiş olsun. Bu durumda ülke ekonomisi yaklaşık olarak yüzde 3 büyümelidir. Yani üretim yüzde 3 artmalıdır Aksi takdirde ülke ilerleyecektir. Eğer bu artış olmuyorsa ülke ekonomisinde çok ciddi sorunlar meydana gelmiş demektir. Yüzde 3’ün üzerindeki her büyüme ise ülke ekonomisinin gerçekten büyüdüğü anlamına gelir. Yani yüzde 10’luk bir büyüme yaklaşık olarak reel bazda ülke ekonomisinin yüzde 7 büyüdüğü anlamına gelir.

Kapitalizm her geçen gün artış göstermeye devam eder. Sürekli üretim artışının bir diğer nedeni ise pazardaki rekabettir. Kapitalistler artık değer artışı sağlama çabaları ile birbirlerinden farklı sektörleri ve işleri ele geçirmeye başlar ve yeni pazarlar yaratmaya çalışır. Bundan yaklaşık 30 yıl önce 1 günde yapılan üretim artık iki saate yapılabiliyor. Aynı şekilde bundan yaklaşık olarak 200 yıl önce belki bir ay süren bir üretim bugün saatler içerisinde gerçekleşebiliyor. Ülke ekonomisinin şu anki koşullar çerçevesinde hızlıca gelişmesinin temel nedeni de budur.

Ekonomik Büyüme Nedir? sorusunu soran pek çok arkadaşımız, ülkelerin ekonomik büyümesine etki eden faktörleri bilememektedirler. Bir ülkedeki yıllık üretim artışı veya harcama artışı o ülkenin ekonomisini büyütür. Bir ülkede kişi başına yıllık harcama 30 bin dolar iken bir sonraki sene 32 bin dolar olmuşsa o ülke ekonomisi büyüyor demektir. Ancak yerel para birimindeki enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlardan dolayı artan harcama ekonomik büyümeye değil enflasyona neden olur.

Bir cevap yazın