Elif Şahin’den Ekonomik Yardım Fonu Açıklaması

Avrupa Parlamentosu onayını bekleyen 750 milyar Euro’luk Korona virüs Onarım Fonu hakkında açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif Şahin,

“Ekonomik yardım fonu, üye devletler arasındaki ekonomik ve siyasi dayanışma hamlesini perçinleyerek birliğin siyasal bütünlük ve istikrarında meydana geldiği öne sürülen irtifa kaybını engelleyebilir” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin korona virüs krizi döneminde harekete geçmekte ve pandemi ile baş etmede yetersiz kaldığını İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif Şahin, “20 Temmuz’da varılan 750 milyar Euro’luk ekonomik destek paketi uzlaşısı ile Korona virüs Onarım Fonu AB’nin siyasal bütünlüğüne yönelik endişeleri hafifletmeye yönelik ilk adım gibi görünüyor” diye konuştu.

“Birlik çöküyor mu”

Krizden en çok etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin uzlaşıdan memnuniyet duyduklarını belirten Şahin, “Yardım fonu, AB düzeyinde tartışılan başarısızlık ve birliğin çatırdaması senaryolarını rafa kaldırabilecek bir gelişme olarak okunabilir. Çünkü korona virüs pandemisi krizinden ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi anlamda etkilenen Avrupa Birliği birlik içindeki yetersiz dayanışma, içine çekilme ve pandemi ile ulusal baş etme ve birliğe aykırı hareket etme gibi konuların akabinde “Birlik çöküyor mu? AB başarısız mı oldu? AB içindeki kuzey-güney ayrımı yeniden mi ortaya çıktı?” gibi analiz ve tartışmaları beraberinde getirmişti. Bugün varılan kurtarma paketi uzlaşısını her ne kadar ekonomik etkileri azaltmaya yönelik olsa da, birlik içindeki sosyal eşitsizliklerin derinleşmesini engelleme, demokratik karar alma süreçlerini güçlendirme ve birlik bütünlüğünün zarar görmesi riskini de engellemeye yönelik bir uzlaşı olarak da görmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Ayrışmalar var”

Ekonomik yardım fonuna rağmen AB içinde ayrışmalar olduğunu belirten Elif Şahin, “Gelinen noktada tabloyu iyimser okumak için henüz erken. Örneğin; Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve İsveç’in yardım yapılacak ülkelerde hibelerin doğru kullanılamayacağı endişesini belirtmesi ve yardımdan faydalanacak ülkelerin hukukun üstünlüğü ilkesini gözetmeleri şartı gibi konular uzlaşının zayıf kalemleri olarak kalmış görünüyor” dedi.

Kaynak: İHA