Denetim Komisyonundan Büyükşehir Yönetimine Hem Eleştiri Hem de Öneri Geldi

Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri arasından seçilen 5 kişilik Denetim Komisyonu 2019 yılı mali bütçesi ve gelir gider hesaplarını inceleyerek yazdıkları raporu meclis üyelerine sundular. Raporda, gelirlerin az giderlerin çok olduğuna işaret edilerek, “Belediyemizin gelirlerinin giderleri üzerinde oranlarını artırmak üzere gelir getirici çalışmalara ağırlık verilmesi ve tahsilat oranlarının artırılması sağlanmalıdır” denildi.

Şule Özülkü, Güngör Geçer, Hasan Karaoğlu, Arif Yüceli ve Vedat Cengiz’den oluşan Adana Büyükşehir Belediye Meclis Denetim Komisyonu raporunu MHP’li Vedat Cengiz, mecliste okudu. Cengiz, tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgınının yerelde meclis ve komisyon çalışmalarını da etkilediğini, bu nedenle denetim komisyonun aslında kısmi denetim yapmak zorunda kaldığını söyledi.

2019 yılına ait mali gelir-giderleri, hesap ve işlemlerini denetlediklerini belirten Cengiz, “Buna göre, net bütçe 2 milyar 350 milyon liradır. Harcama 1 milyar 641 milyon 756 bin 991 lira 33 kuruştur. Gerçekleşme oranı yüzde 70’tir. Gelir bütçesi 2 milyardır. Net gelir 1 milyar 317 milyon 583 bin 17 lira 85 kuruş. Gerçekleşme oranı yüzde 66’dır. 2019 yılında İhale ve Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerin 117 adet açık ihale usulü, 23 adet pazarlık usulü, 46 adet pazarlık usulü ile 36 adet doğrudan temin ile yapılmıştır. 938 adet de doğrudan temin ile yapılmıştır” dedi.

2019 yılı denetim komisyonu olarak önerilerini de sunan Cengiz, şöyle devam etti:

“Doğrudan yapılan temin ile yapılan alımların fazla olduğu, zorunlu olmadıkça doğrudan temin sık sık alıma girilmemesi ve açık ihalenin usulünün tercih edilmesidir. Şayet doğrudan alım zorunlu ise mal ve hizmet alımında azami şekilde hassasiyet gösterilerek doğrudan temin alımlarında piyasa araştırma komisyonlarının daha detaylı araştırmalar yaparak teklif almaları sağlanmalıdır. Belediye hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında kullanılan araçların akaryakıt giderlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu konuda tasarruf yapılması sağlanmalıdır. Makine İkmal Dair Başkanlığı tarafından kiralanan araçların yerine ihtiyaç duyulan hizmet araçlarının satın alınarak mülkiyetinin belediyeye kazandırılmasının daha ekonomik olacağı düşünülmektedir. 2019 yılı içerisinde belediye ile ilgili görülen davaların listeleri incelenmiş, belediye adına davaların olumsuz sonuçlandığı yüksek olduğu görülmüştür. Bu konuda üzerinde daha titiz inceleme yapılmasının ve buna yol açan durumların belirlenmesinin bundan sonra hukuki sürece katkı sağlayacağı düşünülmektedir.”

2019 yılı bütçesinin gelir-gider gerçekleşme oranlarının düşük olduğunu söyleyen Cengiz,

“Bütçe dönemi içerisinde ödenek aktarma tutarlarının yüksek olduğu görülmüş olup, ilerleyen dönemlerde daha gerçekçi tahminler yapılarak gelir-gider bütçesinin gerçekleşme düzeyi artırılmalıdır. Belediyemizin gelirlerinin giderleri üzerinde oranlarını artırmak üzere gelir getirici çalışmalara ağırlık verilmesi ve tahsilat oranlarının artırılması sağlanmalıdır. Belediyemiz denetim komisyonun bu raporunun belediyemiz adına tüm birimlerce irdelenmesini, hizmetlerin yürütülmesinde faydalı olmasını ve neticesinde daha başarılı ve verimli hizmet yürütülmesini temenni ederiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA